WistUdata | Gemeente Utrecht

% winkelvestigingen detailhandel

Detailhandelvestigingen (winkels), per 100 vestigingen