WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat tevreden is over de bereikbaarheid van de binnenstad: lopend

Aantal respondenten dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de binnenstad: lopend, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid van de binnenstad? - lopend Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.