WistUdata | Gemeente Utrecht

% ontevreden over niet bewaakte fietsenrekken bij het Centraal Station

Aantal respondenten dat (zeer) ontevreden is over de niet bewaakte fietsenrekken bij het Centraal Station (CS), per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Hoe tevreden bent u over het volgende: - de niet bewaakte fietsenrekken bij het Centraal Station (CS) Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.