WistUdata | Gemeente Utrecht

% tevreden over bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad

Aantal respondenten dat (zeer) tevreden is over de bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Hoe tevreden bent u over het volgende: - de bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.