WistUdata | Gemeente Utrecht

% neutraal over bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad

Aantal respondenten dat niet tevreden, maar ook niet ontevreden is over de bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Hoe tevreden bent u over het volgende: - de bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.