WistUdata | Gemeente Utrecht

% tevreden over parkeermogelijkheden voor auto's in de binnenstad

Aantal respondenten dat (zeer) tevreden is over de parkeermogelijkheden voor auto's in de binnenstad, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Hoe tevreden bent u over het volgende: - de parkeermogelijkheden voor auto's in de binnenstad Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.