WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat vaak kleding en schoenen gescheiden weggooit

"Aantal respondenten dat vaak kleding en schoenen gescheiden weggooit in de stad Utrecht, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Hieronder wordt een aantal soorten afval afval genoemd. Kunt u aangeven in welke mate u dit afval gesceiden weggooit? - kleding en schoenen Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie."