WistUdata | Gemeente Utrecht

% vaak energie en milieu spaart door de wasmachine op lagere temperatuur te zetten

Aantal respondenten dat vaak energie en milieu spaart door de wasmachine op een lagere temperatuur te zetten, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Op welke manieren probeert u energie en milieu te sparen? - wasmachine op lagere temperatuur zetten Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.