WistUdata | Gemeente Utrecht

% vaak energie en milieu spaart door apparaten niet op standby te laten staan

Aantal respondenten dat vaak energie en milieu spaart door apparaten niet op standby te laten staan, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Op welke manieren probeert u energie en milieu te sparen? - apparaten niet op standby laten staan Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.