WistUdata | Gemeente Utrecht

% tevreden over inzameling afval bij de afvalscheidingsstations

Aantal respondenten dat (zeer) tevreden is over de inzameling van afval bij de afvalscheidigsstations, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Hoe tevreden bent u over de inzameling van...: - afval bij de afvalscheidigsstations Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.