WistUdata | Gemeente Utrecht

% neutraal met inzameling afval bij de afvalscheidingsstations

Aantal respondenten dat niet tevreden, maar ook niet ontevreden is over de inzameling van afval bij de afvalscheidigsstations, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Hoe tevreden bent u over de inzameling van...: - afval bij de afvalscheidigsstations Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.