Over


WistUdata is onze online databank. U vindt er feiten en cijfers over de Utrechtse wijken en buurten.

De afdeling onderzoek draagt bij aan de kwaliteit van politiek bestuurlijke en beleidsmatige afwegingen door het verrichten van onderzoek en ontwikkelen van dashboards en monitoren. Daarnaast verricht de afdeling onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en wetenschappelijk onderbouwd.

Bekijk hier hoe de buurten en wijken in Utrecht zijn ingedeeld.