Loading...

Modified: 

Modified: 

Theme modified: 

Modified: 
WijkWijzer Utrecht 2019

  Link Empty
  Icoon

  Gegevens gewijzigd
  Wachtwoord gewijzigd  please wait...

  Click "Ok" to open the live version in a new tab or window.

  Tegel Insluiten

  Met onderstaande HTML code kunt u een tegel publiceren op uw eigen website.

  gebiedsselectie thema's navigatie tegels sidebar indicator info
  Toon als grid Toon als lijst

  Niet toonbaar

  Niet toonbaar

  woonlasten

  bedrag in euro's (p/m)

  Indicatoren201220152018
  Statline, eigenaar1.1271.0491.069
  Statline, huurder591681736
  CitaVista, eigenaar1.1201.0451.075
  CitaVista, huurder615695760

  Bron: WoonOnderzoek Nederland, Ministerie BZK, Statline, CitaVista.

   

  Woonlasten: het gemiddelde totale bedrag aan woonkosten, zoals huur- of hypotheeklasten, inclusief de bijkomende woonuitgaven zoals: onroerendzaakbelasting, premies voor woonverzekeringen, rioolrechten, gas, water, electra. Gegevens over de woonlasten zijn, waar beschikbaar, gereviseerd met behulp van registraties. Voor woonlasten van huurders zijn huurwoningen waarvoor de bewoner geen huur betaalt, buiten beschouwing gelaten. Verschillen in cijfers op Statline en CitaVista worden verklaard door de exclusie van huishoudens met een inkomen onder 90 procent van het sociaal minimum bij de berekening van de woonquotes voor CitaVista.

  woonlasten

  bedrag in euro's (p/m)

  Indicatoren201220152018
  eigenaar1.1271.0491.069
  huurder591681736

  Bron: WoonOnderzoek Nederland, Ministerie BZK, CBS.

   

  Woonlasten: het gemiddelde totale bedrag aan woonkosten, zoals huur- of hypotheeklasten, inclusief de bijkomende woonuitgaven zoals: onroerendzaakbelasting, premies voor woonverzekeringen, rioolrechten, gas, water, electra.

  woonquote in koopsector naar leeftijd

  % van netto inkomen

  OnderwerpWest
  woonquote in koopsector naar leeftijd (% van netto inkomen)
  woonquote in koopsector naar leeftijd (% van netto inkomen)
  woonquote in koopsector naar leeftijd (% van netto inkomen)
  woonquote in koopsector naar leeftijd (% van netto inkomen)

  Bron: WoonOnderzoek Nederland, Ministerie BZK, CitaVista.

   

  Woonquote: totale woonlasten als percentage van het netto inkomen

  Dit figuur bevat woonquotes van particuliere huishoudens in zelfstandige woningen, gebaseerd op het driejaarlijkse WoonOnderzoek Nederland. Alleen huishoudens die (tijdelijk) gratis in een huis wonen zijn hierbij niet meegenomen. Hiermee sluit het aan op de definitie van het CBS. De cijfers worden gepresenteerd voor zowel eigenaren als huurders. Er is gebruik gemaakt van gereviseerde inkomens (inkomensstatistiek CBS). Ook de gegevens over de woonlasten zijn waar mogelijk gereviseerd met behulp van registraties

   

  Verschillen in gepresenteerde woonquotes op CBS Statline en op CitaVista worden verklaard door de uitsluiting van huishoudens met een inkomen onder 90 procent van het wettelijk sociaal minimum, bij de berekening van de woonquotes in CitaVista.

  woonquote in koopsector naar inkomen

  % van netto inkomen

  OnderwerpWest
  woonquote in koopsector naar inkomen (% van netto inkomen)
  woonquote in koopsector naar inkomen (% van netto inkomen)
  woonquote in koopsector naar inkomen (% van netto inkomen)
  | 2018

  Bron: WoonOnderzoek Nederland, Ministerie BZK, CBS.

   

  Woonquote: totale woonlasten als percentage van het netto inkomen.

  In het WoON 2018 is gebruik gemaakt van gereviseerde inkomens (inkomensstatistiek door het CBS). Ook de gegevens over de woonlasten zijn, waar beschikbaar, gereviseerd met behulp van registraties. In de berekening van woonquotes zijn alleen huishoudens meegenomen met een inkomen boven 90 procent van het sociaal minimum. Voor woonlasten van huurders zijn huurwoningen waarvoor de bewoner geen huur betaalt, buiten beschouwing gelaten.

  omvang scheefheid in Utrecht

  aantal huishoudens

  OnderwerpWest
  omvang scheefheid in Utrecht (aantal huishoudens)
  omvang scheefheid in Utrecht (aantal huishoudens)
  omvang scheefheid in Utrecht (aantal huishoudens)
  | 2018

  Bron: WoonOnderzoek Nederland, Ministerie van BZK, CBS.

   

  Goedkope scheefheid: aandeel zelfstandige huishoudens met een midden- of hoog inkomen (meer dan €36.164,- per jaar) en een huurprijs tot €710,68 per maand.

  Dure scheefheid: aandeel zelfstandige huishoudens binnen aandachtsgroep huurtoeslag en een huurprijs boven de aftoppingsgrens van toepassing voor het huishouden (€597,30 of €640,14 per maand).

  oordeel over eigen woning

  rapportcijfer

  OnderwerpWestUtrecht
  oordeel over eigen woning ({unit})7.27.5
  2018

  Bron: Inwonersenquête, IB Onderzoek.

   

  De Inwonersenquête wordt jaarlijks afgenomen onder inwoners van Utrecht van 16 jaar en ouder. Resultaten zijn in de even jaren op wijkniveau en in de oneven jaren op subwijkniveau beschikbaar.

  inwoners dat vindt dat de woning slecht is onderhouden

  percentage

  OnderwerpUtrecht
  inwoners dat vindt dat de woning slecht is onderhouden ({unit})15
  2018

  Bron: Inwonersenquête, IB Onderzoek.

   

  De Inwonersenquête wordt jaarlijks afgenomen onder inwoners van Utrecht van 16 jaar en ouder. Resultaten zijn in de even jaren op wijkniveau en in de oneven jaren op subwijkniveau beschikbaar.

  inwoners dat vindt dat de woning te klein is

  percentage

  30

  West

  West

  20

  Utrecht

  Utrecht

  2018

  Bron: Inwonersenquête, IB Onderzoek.

   

  De Inwonersenquête wordt jaarlijks afgenomen onder inwoners van Utrecht van 16 jaar en ouder. Resultaten zijn in de even jaren op wijkniveau en in de oneven jaren op subwijkniveau beschikbaar.

  woonquote

  % van netto inkomen

  Indicatoren201220152018
  eigenaar (CBS, gemeente Utrecht)343029
  huurder (CBS, gemeente Utrecht)374039
  CitaVista (eigenaar)332928
  CitaVista (huurder)323534

  Bron: WoonOnderzoek Nederland, Ministerie BZK, Statline, CitaVista.

   

  Woonquote: totale woonlasten als percentage van het netto inkomen.

  In het WoON 2018 is gebruik gemaakt van gereviseerde inkomens (inkomensstatistiek door het CBS). Ook de gegevens over de woonlasten zijn, waar beschikbaar, gereviseerd met behulp van registraties. Voor woonlasten van huurders zijn huurwoningen waarvoor de bewoner geen huur betaalt, buiten beschouwing gelaten. Verschillen in cijfers op Statline en CitaVista worden verklaard door de exclusie van huishoudens met een inkomen onder 90 procent van het sociaal minimum bij de berekening van de woonquotes voor CitaVista.

  woonquotes

  % van netto inkomen

  Indicatoren201220152018
  eigenaar343029
  huurder374039

  Bron: WoonOnderzoek Nederland, Ministerie BZK, CBS.

   

  Woonquote: totale woonlasten als percentage van het netto inkomen

  Dit figuur bevat woonquotes van particuliere huishoudens in zelfstandige woningen, gebaseerd op het driejaarlijkse WoonOnderzoek Nederland. Alleen huishoudens die (tijdelijk) gratis in een huis wonen zijn hierbij niet meegenomen. Hiermee sluit het aan op de definitie van het CBS. De cijfers worden gepresenteerd voor zowel eigenaren als huurders. Er is gebruik gemaakt van gereviseerde inkomens (inkomensstatistiek CBS). Ook de gegevens over de woonlasten zijn waar mogelijk gereviseerd met behulp van registraties

   

  Verschillen in gepresenteerde woonquotes op CBS Statline en op CitaVista worden verklaard door de uitsluiting van huishoudens met een inkomen onder 90 procent van het wettelijk sociaal minimum, bij de berekening van de woonquotes in CitaVista.

  woonquote in huursector naar leeftijd

  % van netto inkomen

  OnderwerpWest
  woonquote in huursector naar leeftijd (% van netto inkomen)
  woonquote in huursector naar leeftijd (% van netto inkomen)
  woonquote in huursector naar leeftijd (% van netto inkomen)
  woonquote in huursector naar leeftijd (% van netto inkomen)

  Bron: WoonOnderzoek Nederland, Ministerie BZK, CitaVista.

   

  Woonquote: totale woonlasten als percentage van het netto inkomen

  Dit figuur bevat woonquotes van particuliere huishoudens in zelfstandige woningen, gebaseerd op het driejaarlijkse WoonOnderzoek Nederland. Alleen huishoudens die (tijdelijk) gratis in een huis wonen zijn hierbij niet meegenomen. Hiermee sluit het aan op de definitie van het CBS. De cijfers worden gepresenteerd voor zowel eigenaren als huurders. Er is gebruik gemaakt van gereviseerde inkomens (inkomensstatistiek CBS). Ook de gegevens over de woonlasten zijn waar mogelijk gereviseerd met behulp van registraties

   

  Verschillen in gepresenteerde woonquotes op CBS Statline en op CitaVista worden verklaard door de uitsluiting van huishoudens met een inkomen onder 90 procent van het wettelijk sociaal minimum, bij de berekening van de woonquotes in CitaVista.

  woonquote in huursector naar inkomen

  % van netto inkomen

  OnderwerpWest
  woonquote in huursector naar inkomen (% van netto inkomen)
  woonquote in huursector naar inkomen (% van netto inkomen)
  woonquote in huursector naar inkomen (% van netto inkomen)
  | 2018

  Bron: WoonOnderzoek Nederland, Ministerie BZK, CBS.

   

  Woonquote: totale woonlasten als percentage van het netto inkomen.

  In het WoON 2018 is gebruik gemaakt van gereviseerde inkomens (inkomensstatistiek door het CBS). Ook de gegevens over de woonlasten zijn, waar beschikbaar, gereviseerd met behulp van registraties. In de berekening van woonquotes zijn alleen huishoudens meegenomen met een inkomen boven 90 procent van het sociaal minimum. Voor woonlasten van huurders zijn huurwoningen waarvoor de bewoner geen huur betaalt, buiten beschouwing gelaten.

  scheefwonen in Utrecht en Nederland

  percentage

  Indicatoren201220152018
  duur scheef (Utrecht)61312
  goedkoop scheef (Utrecht)241716
  duur scheef (NL)81412
  goedkoop scheef (NL)241816

  Bron: WoonOnderzoek Nederland, Ministerie BZK, CBS.

   

  Goedkope scheefheid: aandeel zelfstandige huishoudens met een midden- of hoog inkomen (meer dan €36.164,- per jaar) en een huurprijs tot €710,68 per maand.

  Dure scheefheid: aandeel zelfstandige huishoudens binnen aandachtsgroep huurtoeslag en een huurprijs boven de aftoppingsgrens van toepassing voor het huishouden (€597,30 of €640,14 per maand).

  score algemeen buurtoordeel

  rapportcijfer

  GebiedWaarde (rapportcijfer)
  West7.6
  Noordwest6.7
  Overvecht5.5
  Noordoost8.2
  Oost8.2
  Binnenstad7.8
  Zuid7.1
  Zuidwest6.5
  Leidsche Rijn7.4
  Vleuten-De Meern7.6
  2018

  Bron: Inwonersenquête, IB Onderzoek.

   

  De Inwonersenquête wordt jaarlijks afgenomen onder inwoners van Utrecht van 16 jaar en ouder. Resultaten zijn in de even jaren op wijkniveau en in de oneven jaren op subwijkniveau beschikbaar.

  Choose one area

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  ...Gebied... vergelijken met

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  Mijn Regio

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  Mijn Mosaic

  Binnen ‘Mijn Mosaic’ kunt u zelf thema’s samenstellen en deze delen met geinteresseerden. Hieronder in het kort de stappen om uw eigen thema te maken.

  1. Thema aanmaken
  Maak een thema aan door op het stersymbool te klikken. U kunt vervolgens de naam van thema wijzigen. Er is een maximum van vier thema’s.

  2. Tegels toevoegen
  Blader naar het thema van waaruit u tegels wilt toevoegen. Via het stersymbool kunt u de tegel toevoegen aan uw eigen thema. Deze knop verschijnt als u met de muis over een tegel gaat.

  3. Tegels indelen
  Nadat de tegels zijn toegevoegd kunt u de volgorde nog wijzigen. Ga hiervoor naar Mijn Mosaic en selecteer het thema. Als u met de muis over een tegel gaat verschijnt er een knop om tegels te verplaatsen en een knop om de tegel te verwijderen.

  4. Thema delen
  Het thema kan worden gedeeld via een URL die u kunt vinden in het wijzig thema dialoog.

  Het thema bevat nog geen tegels. Volg onderstaande stappen om tegels toe te voegen en het thema te delen.

  1. Tegels toevoegen
  Blader naar het thema van waaruit u tegels wilt toevoegen. Via het ster symbool in een tegel kunt u de tegel toevoegen aan uw eigen thema. Deze knop verschijnt als u met de muis over een tegel gaat.

  2. Tegels indelen
  Nadat de tegels zijn toegevoegd kunt u de volgorde nog wijzigen. Ga hiervoor naar Mijn Mosaic en selecteer het thema. Als u met de muis over een tegel gaat verschijnt er een knop om tegels te verplaatsen en een knop om de tegel te verwijderen.

  3. Thema delen
  Het thema kan worden gedeeld via een URL die u kunt vinden in het wijzig thema dialoog.

  Uw zoekopdracht {searchText} heeft helaas geen resulaten opgeleverd.

  Select period level